REKISTERISELOSTE


1. Rekisterinpitäjä

M. Rapi Ky / Tilausliikenne Rapi

Honkatie 11

54850 Kuukanniemi

Y-tunnus: 2206513-9

Puh: +358 400 865 835

2. Rekisteriasiat

Tämä rekisteriseloste käsittelee kaikkia henkilötietoja henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen /GDPR) mukaisesti. Tämä seloste kuvaa, miten käytämme, näytämme, siirrämme ja säilytämme käyttäjien tietoja. Yrityksemme toimihenkilö vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

M. Rapi Ky:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on matkanjärjestäjänä tai henkilöliikenteen harjoittajana palveluiden tilaaminen asiakkaalle, asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja tarpeetta ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

o Nimi

o osoite

o sähköpostiosoite

o matka- ja/tai muu puhelinnumero

o syntymäaika/ sotu

o passin/ viisumin numero

o organisaatio ja asema

o organisaation osoitetiedot

o yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan pääasiassa asiakkaan antamista tiedoista. Lisäksi rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Matkaan liittyvien palveluiden toimittajat

Käytämme joidenkin asiakkaan tilaamien palveluiden toimittamiseen alihankkijoita ja/tai sopimuskumppaneita. Usein palvelun toimittamisen edellytys on asiakkaan henkilötietojen antaminen heille (esimerkiksi laivayhtiöt).

9. Hotellit

Annamme matkakohteissa oleville hotelleille käyttöön henkilötietoja. Hotelleilla on pääsy henkilötietoihisi, joita he tarvitsevat sinun majoitusvarauksen tekemiseen. Tällaisia tietoja ovat mm. kaikkien varaukseen kuuluvien matkustajien nimi, syntymäaika, ikä ja sukupuoli sekä päämatkustajan osoite ja yhteystiedot. 10.

10. Muuta

Jos asiakas varaa kauttamme muita matkaan liittyviä palveluita, esimerkiksi retkiä tai aktiviteetteja, tilatun palvelun toimittamiseen tarvittavat henkilötiedot voidaan luovuttaa palvelun toimittajalle. Näitä tietoja ovat esimerkiksi kaikkien varaukseen sisältyvien matkustajien nimi, syntymäaika, ikä ja sukupuoli sekä päämatkustajan osoite ja yhteystiedot.

11. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja voidaan käsitellä ilman suostumusta, jos se on välttämätöntä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai lain asettamien velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen muihin tarkoituksiin edellyttää tämän lisäksi asianomaisen henkilön suostumusta. Asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn käyttäessään palveluitamme.

12. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.